неделя, 17 ноември 2013 г.

Изграждане на капацитет на Фондация “Инициатива за социална интеграция” за финансова и организационна устойчивост

Фондация „Инициатива за социална интеграция“ изпълнява проект, насочен към изграждане на капаците за финансова и организационна устойчивост. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., тематична област: Изграждане на капацитет за НПО, приоритет: Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор. Общата стойност на проекта е 9 548,96 Евро, от които безвъзмездна финансова помощ – 8 593,44 Eвро.
Проектът планира в рамките на 6 месеца да бъдат изпълнени следните дейности:
Дейност 1: Провеждане на обучения – за екипа на Фондацията в модули „Ефективен мениджмънт и организационна култура” и „Стратегическо планиране и управление на кризите” и за управителя в модули, свързани с развитие на лидерски умения, управление на персонала, умения за водене на преговори и вземане на решения, умения за изготвяне на презентции и управление на времето.
Дейност 2: Провеждане на Тиймбилдинг за екипа на Фондацията и доброволците.
Дейност 3: Разработване на Стратегии за финансова устойчивост и развитие на човешките ресурси.
Дейност 4: Информиране и публичност.
Дейност 5: Управление на проекта.
Чрез успешното изпълнение на проекта ще бъдат постигнати следните основни резултати:
  • повишена квалификация на екипа на Фондацията по отношение на ефективен мениджмънт и организационна култура и стратегическо планиране и управление на кризите.
  • повишена мениджърска компетентност на управителя на Фондацията.
  • подобрени взаимоотношения и комуникация между управленския екип на Фондацията и доброволците.
  • повишен капацитет на организацията за постигане на финансова устойчивост и за управление на човешките ресурси.
Фондация «Инициатива за социална интеграция» е основана през 2009 г. с основна цел да подпомага лица в неравностойно положение в процеса на тяхната социална интеграция чрез предлагане на социални услуги, младежки дейности и инициативи, правозащитни и застъпнически кампании и дейности, диалог и партниране с други НПО, с представителите на бизнес сектора и с органите на държавната власт.
Дейността на Фондацията се определя като такава в обществена полза.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация «Инициатива за социална интеграция» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
*

неделя, 5 август 2012 г.

“Пирин пее” събра повече от 30 000 зрители

30 000 зрители и над 2500 участници събра 50-годишния юбилей на събора на народно творчество „Пирин пее”. Президентът на България определи „Пирин пее” като едно голямо за културния календар на България събитие.

Домакинът на 13-тия събор на народното творчество инж. Красимир Герчев кмета на Община Разлог пожела хората винаги да желаят и търсят изява на „Пирин пее”.

Гости на „Пирин пее” бяха президентът на Република България Росен Плевнелиев, Министъра на образованието, младежта и науката г-н Сергей Игнатов, американския посланика в България г-н Джеймс Уорлик, народните представители Любен Татарски, Георги Андонов, Веселин Давидов, областния управител г-н Костадин Хаджигаев и други.

Президентът Росен Плевнелиев каза, че е тясно свързан с „Пирин пее”. „За мен е важно, корените на нашата национална духовност, национална идентичност са тук. Много се радвам да бъда на този 50-годишен юбилей, на събитие което е изключително важно за България. Моето участие на „Пирин пее” има и голяма доза сантимент, знаете че съм дълбоко свързан с този край. Това са традициите, обичаите, песните на моята майка, на моята баба на моите приятели. Като дете съм закърмен с песните и танците на ансамбъл „Пирин”, каза още президентът на България. Той подчерта, че един от най- успешните и многобройни събори е бил през 1985г., когато участниците са 14 000, а публиката е над 100 000.

Точно в 12 часа на главната сцена започна заключителния гала-концерт. Участие в него взеха лауреатите на „Пирин пее”, ансамбъл „Пирин” и Неврокопския ансамбъл. Преди това кметът Герчев представи на президента изложбата по повод 50 http://www.blogger.com/img/blank.gifгодини “Пирин пее”. Добърските баби, живите човешки съкровища, запяха за президента и си направиха снимка за спомен с него и кмета на Разлог.

Две момченца с тъпани, придружавани от мъж с гадулка привлякоха вниманието на президент, американски посланик и министър на образованието. Съборът “Пирин пее” винаги се е свързвал и с едно от най-значимите събития в националната ни история – Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година.

По случей 109-годишнината от избухването му пред паметника на илинденци в
м. “Предела” бяха поднесени венци и цветя.

Източник: